СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 1. Доставка на подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас на СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Договор за доставка на подкрепителни закуски №16/25.04.2019 г. - публикуван на 25.04.2019 г.

Съобщение - публикувано на 10.04.2019 г.

Заповед - публикувана на 10.04.2019 г.

Обява - публикувана на 11.02.2019 г.

Информация АОП - публикувана на 11.02.2019 г.

Информация по чл. 44 - публикувана на 11.02.2019 г.

Документация за участие - публикувана на 11.02.2019 г.

Приложение №1 - Техническа спецификация - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №2 - Образец №1 - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №3 - Образец №2 - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №4 - Образец №3 - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №5 - Образец №4 - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №6 - Образец №5 - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №7 - Образец №6 - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №8 - Образец №7 - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №9 - Образец №8 - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №10 - Образец №9 - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №11 - Образец №10 - публикувано на 11.02.2019 г.

Приложение №12 - Образец №11 - публикувано на 11.02.2019 г.

Протокол №1 за отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти, с обява с предмет: "Доставка на подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас на СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе и класиране на участниците - публикуван на 26.02.2019 г.

Протокол №2 за отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас на СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе и класиране на участниците - публикуван на 05.04.2019 г.

 

 

 

 

Посетители

В момента има 25  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България