СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 5. Доставка на учебна литература за обучение по английски език - Oxford University Press , необходима за нуждите на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, гр.Русе“

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Договор - публикуван на 21.12.2018 г.

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура с предмет: "Доставка на учебна литература за обучение по английски език - Oxford Universitu Press, необходима за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе.- публикуван на 20.11.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП - публикувана на 05.11.2018 г.

Съобщение - публикувано на 05.11.2018 г.

Обява - публикувана на 23.10.2018 г.

Оферта - образец 1 - публикувана на 23.10.2018 г.

Техническо предложение - образец 2 - публикувано на 23.10.2018 г.

Ценово предложение - образец 3 - публикувано на 23.10.2018 г.

Ценово предложение - образец 3-1 - публикувано на 23.10.2018 г.

Техническа спецификация - публикувана на 23.10.2018 г.

Указания за подготовка на офертата - публикувани на 23.10.2018 г.

Проект на договор - публикуван на 23.10.2018 г.

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП, Обр.4 - публикувана на 23.10.2018 г.

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП, Обр.5 - публикувана на 23.10.2018 г.

Декларация обр.№6 - публикувана на 23.10.2018 г.

Декларация обр.№7 - публикувана на 23.10.2018 г.

 

Посетители

В момента има 25  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България