СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 4. Доставка на учебници и учебни комлекти за безвъзмездно ползване от учениците в ІІI клас и VІI клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе за учебната 2018/2019 година по обособени позиции

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Решение за откриване на процедура за Доставка на учебници и учебни комлекти за безвъзмездно ползване от учениците във ІІ клас и VІ клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе за учебната 2017/2018 година по обособени позици:

Обособена позиция №1: "БУЛВЕСТ 2000" ООД, ИК "АУБИС" ООД, ФОНДАЦИЯ "ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ", "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД, представлявани от техния дистрибутор "АНУБИС - БУЛВЕСТ" ООД;

Обособена позиция №2: "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД;

Обособена позиция №3: "БИТ И ТЕХНИКА" ООД;

Обособена позиция №4: "АРХИМЕД 2" ЕООД;

Обособена позиция №5: "СИЛИГАРД" ЕООД;

Обособена позиция №6: "НОВА ЗВЕЗДА" ЕООД;

Обособена позиция №7: СД "ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ";

Обособена позиция №8: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РИВА" АД - публикувано на 06.08.2018 г.

 

Обявление - публикувано на 28.09.2018 г.

 

Договор №18-102-1/31.08.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД - публикуван на 28.09.2018 г.

Договор №279/31.08.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от "НОВА ЗВЕЗДА 2000" ЕООД - публикуван на 28.09.2018 г.

Договор №531/03.09.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от "АРХИМЕД 2" ЕООД - публикуван на 28.09.2018 г.

Договор №2098/31.08.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от "БИТ И ТЕХНИКА" ООД - публикуван на 28.09.2018 г.

Договор №0000061134/05.09.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от "АНУБИС - БУЛВЕСТ" ООД - публикуван на 28.09.2018 г.

Договор №1316/31.08.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РИВА" АД - публикуван на 28.09.2018 г.

Договор №У684/31.08.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от СД "ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ" - публикуван на 28.09.2018 г.

Договор №20/05.09.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от "СИЛИГАРД" ЕООД - публикуван на 28.09.2018 г.

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №0000061134/05.09.2018 г. с "АНУБИС - БУЛВЕСТ" ООД  - публикувано на 03.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №2098/31.08.2018 г. с "БИТ И ТЕХНИКА" ООД   - публикувано на 03.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №279/31.08.2018 г. с "НОВА ЗВЕЗДА 2000" ЕООД   - публикувано на 03.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №18-102-1/31.08.2018 г. с "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД   - публикувано на 03.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №20/05.09.2018 г. със "СИЛИГАРД" ЕООД  - публикувано на 11.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №1316/31.08.2018 г. с ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "РИВА" АД  - публикувано на 11.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №У684/31.08.2018 г. със СД "ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ"- публикувано на 11.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №531/03.09.2018 г. с "АРХИМЕД 2" ЕООД   - публикувано на 11.10.2018 г.

 

Посетители

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България