СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 2. Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Публична обява - публикувана на 27.03.2018 г.

Технически спецификации за изпълнение на общестевна поръчка с предмет:
„Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе - публикувани на 27.03.2018 г.

Договор за доставка на закуски - публикуван на 27.03.2018 г.

Образци на документи за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”,гр. Русе” - публикувани на 27.03.2018 г.

Указания за подготовка на образците на документите - публикувани на 27.03.2018 г.

Протокол за отваряне на подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе - публикуван на 10.04.2018 г.

Съобщение - публикувано на 20.04.2018 г.

Заповед №1617/20.04.2018 г. - публикувана на 20.04.2018 г.

Договор №9/25.04.2018 г за доставка на закуски - публикуван на 10.05.2018 г.

 

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Език

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България