СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 1. Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в I, II и IV клас и учебници за безвъзмездно ползване от учениците в V и VI клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе за учебната 2018/2019 година по обособени позиции

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Решение за откриване на процедура за  Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в I, II и IV клас и учебници за безвъзмездно ползване от учениците в V и VI клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе за учебната 2018/2019 година по обособени позиции:

Обособена позиция №1 : "БУЛВЕСТ 2000" ООД, ИК "АНУБИС" ООД, ФОНДАЦИЯ "ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ", "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД, представлявани от техния дистрибутор „АНУБИС – БУЛВЕСТ“ ООД;
Обособена позиция №2 :  "ПРОСВЕТА -  СОФИЯ" АД;
Обособена позиция №3:  "БИТ И ТЕХНИКА  ООД;
Обособена позиция №4 : "АРХИМЕД 2" ЕООД;
Обособена позиция №5 :  "СИЛИГАРД" ЕООД;
Обособена позиция №6 : "НОВА ЗВЕЗДА-2000" ЕООД - публикувано на 02.03.2018 г.

Обявление - публикувано на 30.04.2018 г.

Договор №53728/30.03.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от Анубис-Булвест ООД - публикуван на 30.04.2018 г.

Договор №990/30.03.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от Бит и техника ООД - публикуван на 30.04.2018 г.

Договор №328/30.03.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от Архимед 2 ЕООД - публикуван на 30.04.2018 г.

Договор №71/30.03.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от Нова звезда ЕООД - публикуван на 30.04.2018 г.

Договор №18-102/11.04.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от Просвета - София АД - публикуван на 30.04.2018 г.

Договор №6/05.04.2018 г. за доставка на учебници и учебни помагала от Силигард ЕООД - публикуван на 30.04.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №53728/30.03.2018 г.  с Анубис-Булвест ООД - публикувано на 06.08.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №990/30.03.2018 г. с Бит и техника ООД - публикувано на 06.08.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №328/30.03.2018 г. с Архимед 2 ЕООД - публикувано на 06.08.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №71/30.03.2018 г. с Нова звезда ЕООД - публикувано на 06.08.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №18-102/11.04.2018 г. с Просвета - София АД - публикувано на 06.08.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №6/05.04.2018 г. със Силигард ЕООД - публикувано на 03.10.2018 г.

 

 

Посетители

В момента има 35  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България