СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 5. Доставка на учебници и учебни комлекти за безвъзмездно ползване от учениците във ІІ клас и VІ клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе за учебната 2017/2018 година по обособени позиции

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Решение за откриване на процедура за доставка на учебници и учебни комлекти за безвъзмездно ползване от учениците във ІІ клас и VІ клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе за учебната 2017/2018 година по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: ИК „АНУБИС“ ООД, „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „БУЛВЕСТ 2000“ ООД, представлявани от „АНУБИС – БУЛВЕСТ“ ООД,

Обособена позиция № 2: Издателство "ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД и „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД,

Обособена позиция № 3: Издателство „БИТ И ТЕХНИКА” ООД,

Обособена позиция № 4: Издателство „АРХИМЕД 2” ЕООД,

Обособена позиция № 5: Издателство „СИЛИГАРД” ЕООД,

Обособена позиция № 6: Издателство „НОВА ЗВЕЗДА - 2000” ЕООД - публикувано на 22.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 05.10.2017 г.

Договор за закупуване от "Нова звезда" ЕООД - публикуван на 05.10.2017 г.

Договор №16 от 07.09.2017 г. "Силигард" ЕООД - публикуван на 05.10.2017 г.

Договор №18-102-3 от 18.09.2017 г. "Просвета - София" АД - публикуван на 05.10.2017 г.

Договор №1895 от 14.09.2017 г. "Бит и техника" ООД - публикуван на 05.10.2017 г.

Договор №488 от 29.09.2017 г. "Архимед" ЕООД - публикуван на 05.10.2017 г.

Договор №17285-2222 от 12.09.2017 г. "Анубис-Булвест" ООД - публикуван на 05.10.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №17285-22222 от 12.09.2017 г. с "Анубис - Булвест" ООД - публикувано на 13.10.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №1895 от 14.09.2017 г. с "Бит и ехника" ООД - публикувано на 13.10.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №0173 от 11.09.2017 г. с "Нова звезда 2000" ЕООД - публикувано на 13.10.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №16 от 07.09.2017 г. с "Силигард" ЕООД - публикувано на 13.10.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №488 от 29.09.2017 г. с "Архимед 2" ЕООД - публикувано на 19.10.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №18-102-3 от 18.09.2017 г. с "Просвета - София" АД - публикувано на 19.10.2017 г.

 

 

 

 

 

Посетители

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България