СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 3. Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I, III, IV, V и VII клас на СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе за учебната 2017/2018 година по обособени позиции

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Решение за откриване на процедура за Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I, III, IV, V и VII клас на СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе за учебната 2017/2018 година по обособени позиции:

Обособена позиция №1: ИК "Анубис" ООД, "Клет България" ООД и "Булвест 2000" ООД, представлявани от "Анубис - Булвест" ООД

Обособена позиция №2: Издателство "Просвета - София" АД и "Просвета Плюс" ЕООД

Обособена позиция №3: Издателство "Бит и техника" ООД

Обособена позиция №4: Издателство "Архимед 2" ЕООД

Обособена позиция №5: Издателство "Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие" СД - публикувано на 28.04.2017 г.

 

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 21.06.2017 г.

Договор №5900 от 25.05.2017 г. Анубис-Булвест ООД №5900 от 25.05.2017 г.- публикуван на 21.06.2017 г.

Договор №538 от 16.06.2017 г. Архимед 2 ЕООД  - публикуван на 21.06.2017 г.

Договор №1021 от 25.05.2017 г. Бит и техника ООД  - публикуван на 21.06.2017 г.

Договор У181 от 25.05.2017 г. Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие ЕООД  - публикуван на 21.06.2017 г.

Договор №18-102 от 23.05.2017 г. Просвета - София АД  - публикуван на 21.06.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 26.06.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №538 от 16.06.2017 г. с "Архимед 2" ЕООД - публикувано на 23.08.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор У181 от 25.05.2017 г. с "Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие" ЕООД - публикувано на 23.08.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №5900 от 25.05.2017 г. с "Анубис - Булвест" ООД - публикувано на 28.09.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №1021 от 25.05.2017 г. с "Бит и техника" ООД - публикувано на 28.09.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - договор №18-102 от 23.05.2017 г. с "Просвета - София" АД - публикувано на 28.09.2017 г.

 

Посетители

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България