СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 2. Доставка на топлинна енергия за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Решение за откриване на процедура за доставка на топлинна енергия за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе - публикувано на 30.03.2017 г.

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП - публикувана на 06.04.2017 г.

Приемо-предавателен протокол - публикуван на 20.04.2017 г.

Договор №88 от 26.05.2017 г - публикуван на 21.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 21.06.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 22.06.2018 г.

 

 

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България