СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 2. Доставка на топлинна енергия за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Решение за откриване на процедура за доставка на топлинна енергия за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе - публикувано на 30.03.2017 г.

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП - публикувана на 06.04.2017 г.

Приемо-предавателен протокол - публикуван на 20.04.2017 г.

Договор №88 от 26.05.2017 г - публикуван на 21.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 21.06.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 22.06.2018 г.

 

 

Посетители

В момента има 27  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България