СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 1. Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, град РУСЕ - ID 9050205/ 08.02.2016 г.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Публична покана с ID9050205 - публикувана на 08.02.2016 г.

Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата, реда и условията за възлагане на поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:
„Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе” - публикувани на 08.02.2016 г.

Приложения - образци - публикувани на 08.02.2016 г.

Проект на Договор - публикуван на 08.02.2016 г.

Протокол за получаване, разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава осем "А" от ЗОП с предмет: "Доставка на закуски за ученици от първи до четвърти клас с на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - публикуван на 23.02.2016 г.

Договор №1 за доставка на закуски - публикуван на 02.03.2016 г.


Информация за извършени плащания по Договор №1 за доставка на закуски от 24.02.2016 г. за месец март - публикувана на 14.04.2016 г.


Информация за извършени плащания по Договор №1 за доставка на закуски от 24.02.2016 г. за месец април - публикувана на 14.04.2016 г.


Информация за извършени плащания по Договор №1 за доставка на закуски от 24.02.2016 г. за месец май - публикувана на 08.06.2016 г.


Информация за извършени плащания по Договор №1 за доставка на закуски от 24.02.2016 г. за месец юни - публикувана на 08.07.2016 г.

Посетители

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България