СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 2. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - ID 717629/02.03.2016 г.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Решение за публикуване номер 946 от 02.03.2016 г. - публикувано на 02.03.2016 г.

Протокол - публикуван на 15.04.2016 г.

Доклад - публикуван на 15.04.2016 г.

Решение №1218 от 14.04.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка - публикувано на 15.04.2016 г.

Решение за публикуване за прекратяване номер 1803 от 07.09.2016 г. - публикувано на 07.09.2016 г.

Посетители

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България