СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 1. Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, град Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Публична покана с ID9038770

Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата, реда и условията за възлагане на поръчка

Приложения и проект на договор СОУПНЕ Фридрих Шилер - Русе

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците за изпълнение на обществена поръчка по реда на Глава VІІІ а от ЗОП - публикуван на 04.03.2015 г.

Договор №2 за доставка на закуски - част 1, част 2 - публикуван на 11.03.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - публикуван на 14.05.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. май 2015 г. - публикуван на 08.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. юни 2015 г. - публикуван на 07.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. октомври 2015г. - публикуван на 29.10.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. ноември 2015г. - публикуван на 25.11.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. декември 2015г. - публикуван на 12.01.2016 г.

Информация за извършени плащания по Договор №2 за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - м. януари 2016г. - публикуван на 01.02.2016 г.

Информация за приключване/прекратяване на договор за доставка на закуски от 10.03.2015 г. - публикувана на 01.02.2016 г.

Посетители

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България