СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 2. Доставка на топлинна енергия за нуждите на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Решение за публикуване номер 846 от 13.02.2015 г. - публикувано на 13.02.2015 г.

Информация за сключен договор за доставка на топлинна енергия № Д-72/20.03.2015 г. - публикувано на 16.04.2015 г.

Договор за доставка на топлинна енергия № Д-72/20.03.2015 г. - публикувано на 16.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор за доставка на топлинна енергия № Д-72 от 20.03.2015 г. - публикувано на 14.05.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор за доставка на топлинна енергия № Д-72 от 20.03.2015 г. - м. май 2015 г. - публикувано на 08.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор за доставка на топлинна енергия № Д-72 от 20.03.2015 г. - м. декември 2015 г. - публикувано на 14.01.2016 г.

Информация за извършени плащания по Договор за доставка на топлинна енергия № Д-72 от 20.03.2015 г. - м. януари 2016 г. - публикувано на 01.02.2016 г.

Информация за извършени плащания по Договор за доставка на топлинна енергия № Д-72 от 20.03.2015 г. - м. февруари 2016 г. - публикувано на 02.03.2016 г.

Информация за извършени плащания по Договор за доставка на топлинна енергия № Д-72 от 20.03.2015 г. за м. март 2016 г. - публикувана на 14.04.2016 г.

Информация за извършени плащания по Договор за доставка на топлинна енергия № Д-72 от 20.03.2015 г. за м. април 2016 г.- публикувана на 14.04.2016 г.

Информация за приключване на договор за доставка на топлинна енергия № Д-72 от 20.03.2015 г.- публикувана на 14.04.2016 г.

Информация за изпълнението на договор № Д-72 от 20.03.2015 г. - публикувана на 14.04.2016 г.

Посетители

В момента има 23  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България