СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 3. Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от ученици от I до V клас за учебната 2015/2016 година при СОУПНЕ „Фридрих Шилер” Русе по 4 четири обособени позиции

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Решение за публикуване номер 1164 от 17.04.2015 г. - публикувано на 17.04.2015 г.


Покана към решение за публикуване номер 1164 от 17.04.2015 г. - публикувано на 17.04.2015 г.


Доклад и протоколи №1,2,3, 4 от 29.04.2015 г. от дейността на комисия за провеждане на договаряне без обявление - публикувано на 07.05.2015 г.


Решение №1247 от 07.05.2015 г. за определяне на изпълнител - публикувано на 07.05.2015 г.


Договор № PC042/14.05.2015 г., Обособена позиция 1 Издателска къща „Анубис” и Издателство „Булвест 2000” - представлявани от „Анубис – Булвест” ООД - „Анубис – Булвест” ООД - публикувано на 08.06.2015 г.


Договор № 18-102/14.05.2015 г., Обособена позиция 2 Издателство „Просвета – София” АД - „Просвета – София” АД- публикувано на 08.06.2015 г.


Договор № 969/15.05.2015 г., Обособена позиция 3 Издателство „Бит и техника” ООД - „Бит и техника” ООД - публикувано на 08.06.2015 г.


Договор № 493/15.05.2015 г., Обособена позиция 4 Издателство „Архимед 2” ЕООД - „Архимед 2” ЕООД - публикувано на 08.06.2015 г.


Информация за сключени договори за доставка на учебници и учебни помагала - публикувано на 08.06.2015 г.


Информация за извършени плащания по Договор №РС042 от 14.05.2015 г. - м. юли 2015 г. - публикувано на 30.07.2015 г.


Информация за извършени плащания по Договор №493 от 15.05.2015 г. - м. юли 2015 г. - публикувано на 30.07.2015 г.


Информация за извършени плащания по Договор №969 от 15.05.2015 г. - м. юли 2015 г. - публикувано на 30.07.2015 г.


Информация за извършени плащания по Договор №18-102 от 14.05.2015 г. - м. август 2015 г. - публикувано на 08.09.2015 г.


Информация за извършени плащания по Договор №РС042 от 14.05.2015 г. - м. август 2015 г. - публикувано на 08.09.2015 г.


Информация за извършени плащания по Договор №РС042 от 14.05.2015 г. - м. септември 2015 г. - публикувано на 07.10.2015 г.


Информация за извършени плащания по Договор №493 от 15.05.2015 г. - м. септември 2015 г. - публикувано на 07.10.2015 г.


Информация за извършени плащания по Договор №969 от 15.05.2015 г. - м. септември 2015 г. - публикувано на 07.10.2015 г.


Информация за извършени плащания по Договор №18-102 от 14.05.2015 г. - м. септември 2015 г. - публикувано на 07.10.2015 г.


Информация за приключване на Договор №РС042 от 14.05.2015 г. - м. септември 2015 г. - публикувано на 07.10.2015 г.


Информация за приключване на Договор №493 от 15.05.2015 г. - м. септември 2015 г. - публикувано на 07.10.2015 г.


Информация за приключване на Договор №969 от 15.05.2015 г. - м. септември 2015 г. - публикувано на 07.10.2015 г.


Информация за приключване на Договор №18-102 от 14.05.2015 г. - м. септември 2015 г. - публикувано на 07.10.2015 г.


Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Договор №РС042 от 14.05.2015г. - публикувано на 08.10.2015 г.


Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Договор №18-102 от 14.05.2015г. - публикувано на 08.10.2015 г.


Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Договор №493 от 15.05.2015г. - публикувано на 08.10.2015 г.


Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Договор №969 от 15.05.2015г. - публикувано на 08.10.2015 г.

Посетители

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България