СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, град Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Публична покана

Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата, реда и условията за възлагане на поръчка

Образец - Приложение 1

Проект на договор

Договор за доставка на закуски

Обобщена информация за изплатени суми през м. Октомври - 2014 г., публикувана на 19.11.2014 г.

Обобщена информация за изплатени суми през м. Ноември - 2014 г., публикувана на 19.12.2014 г.

Обобщена информация за изплатени суми през м. Декември - 2014 г., публикувана на 15.01.2015 г.

Обобщена информация за изплатени суми през м. Януари - 2015 г., публикувана на 30.01.2015 г.

Информация за приключване/прекратяване на договор за доставка на закуски от 06.03.2014 г. - публикувана на 30.01.2015 г.

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България