СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, град Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Публична покана

Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата, реда и условията за възлагане на поръчка

Образец - Приложение 1

Проект на договор

Договор за доставка на закуски

Обобщена информация за изплатени суми през м. Октомври - 2014 г., публикувана на 19.11.2014 г.

Обобщена информация за изплатени суми през м. Ноември - 2014 г., публикувана на 19.12.2014 г.

Обобщена информация за изплатени суми през м. Декември - 2014 г., публикувана на 15.01.2015 г.

Обобщена информация за изплатени суми през м. Януари - 2015 г., публикувана на 30.01.2015 г.

Информация за приключване/прекратяване на договор за доставка на закуски от 06.03.2014 г. - публикувана на 30.01.2015 г.

Посетители

В момента има 33  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България