СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Ученици от Дойче шуле ще работят заедно с техни връстници от турския град Бурса

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Още през август 2011 г. СОУ ПНЕ „Фридрих Шилер” започна работа по проект към секторна програма „Коменски” на програмата на Европейската комисия „Учене през целия живот” по дейност „Двустранни партньорства”. Финансира се от ЦРЧР – Националната агенция на България. Темата на проекта е „Семейството – минало, настояще и бъдеще” и предвижда партньорство с професионалната гимназия по туризъм в гр. Бурса, Турция. Сътрудничеството при подготвянето на проекта започна с комуникация по имейл между немскоговорящите учители и със среща в Турция. Координатор е нашето училище, а работният език е немски език. Целта на проекта е да се анализират ролята и значението на семейния живот, тъй като през последните десетилетия мястото на семейството в нашия живот се промени. Все повече пред традиционния семеен начин на живот се предпочитат алтернативни на него форми, като особено в някои общества тази тенденция е силно изразена. И в двете страни съществуват проблеми като нарушена комуникация между родителите и децата, нетолерантност към различните култури, недостиг на любов и респект между децата и родителите, изгубено чувство за отговорност при децата и родителите. Всичко това се отразява негативно на светогледа на младите хора. В рамките на проекта се осъществява съвместна работа с учениците, при което се изяснява и за тях значението на семейния живот и неговото място в обществото.
Ръководители на двугодишната работа ще бъдат директорът на училището г-н Пламен Иванов и учителките по немски език г-жа Есим Яхя и г-жа Раиса Петкова. В проекта ще вземат участие 12 ученици, а именно:

Тео Парашкевов - 9 в клас Александър Пейков - 9 в клас
Богомил Пейков - 9 в клас Александра Попова - 10 а клас
Ива Иванова - 10 а клас Йоанна Иванова - 10 а клас
Мария Димова - 10 а клас Мерел Бейти - 10 а клас
Симона Йонкова - 10 а клас Страхил Димитров - 10 а клас
Кристина Христова - 11 в клас Виктория Иванова - 11 в клас


Вече започна курсът по турски език под ръководството на г-жа Есим Яхя, който е част от работната програма на проекта. Всички участници бяха въодушевени от непознатия за тях чужд език и вече се радват на предстоящото обучение по турски.

Посетители

В момента има 14  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България