СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 2017г. Еразъм +

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Заповед №1028 от 16.01.2017 г.

Заповед №1073 от 27.01.2017 г.

 

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на:

Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;

Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование.

Образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел преподаване дава възможност на директори, учители или друг училищен персонал да преподават в партньорски училища в друга европейска страна.

Еразъм+ подкрепя образователна мобилност за преподавателски или непреподавателски състав, която:

Да бъде част от Европейския план за развитие на изпращащата организация;

Да отговаря на нуждите за професионално развитие на персонала;

Да бъде реализирана чрез мерки за селекция на участниците, за подготовка и проследяване на мобилността;

Да осигури признаването на резултатите от учене на участващия персонал;

Да осигури разпространението на резултатите сред образователната общност.

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България