Към сайта на Община Русе за електронен прием в първи клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС в общинските училища на територията на град Русе ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Заповед №1229/26.03.2020 г.  за утвърждаване на училищен план-прием на ученици в I клас в СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе за учебната 2020/2021 година.

Решение №1098, прието с Протокол №44/21.03.2019 г.

 

Карта с района на училището, обявена на сайта на Община Русе