СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В първи клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Към сайта на Община Русе за електронен прием в първи клас

Заповед №1229/26.03.2020 г.  за утвърждаване на училищен план-прием на ученици в I клас в СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе за учебната 2020/2021 година.

РЕШЕНИЕ № 1098 Прието с Протокол №44/21.03.2019 г.

Решение №808 на ОбС Русе - препис-извлечение

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе за учебната 2020/2021 г.

Карта с района на училището, обявена на сайта на Община Русе

Посетители

В момента има 30  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България