СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В първи клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Към сайта на Община Русе за електронен прием в първи клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС в общинските училища на територията на град Русе ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Необходими документи за записване

Работно време на ЗАС (в случай, че родител не успее да подаде електронно заявлението)

 

Заповед №1298/26.03.2024 г. за утвърждаване на училищен план-прием на ученици в I клас в СУПНЕ "Фридрих Шилер", Русе за учебната 2024/2025година.

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ (Приети с Решение №808, прието с Протокол № 32/22.03.2018 г., изм. и доп. с Решение №1098, прието с Протокол №44/21.03.2019г.)

Решение №808 на ОбС Русе

Решение №1098, прието с Протокол №44/21.03.2019 г.

 

Карта с района на училището, обявена на сайта на Община Русе

 

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език