СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В осми клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 

"Паралелката за изучаване на чужди езици в СУПНЕ „Фридрих Шилер“  записва четвъртият бал в областта – 482.5 точки." Към статията...

Подаването на заявления за участие в класиране ще се подават по следните начини:

 - онлайн чрез електронната страница на МОН - https://infopriem.mon.bg/;

 - в училището, в което учениците завършват 7. клас;

 - в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Входът в платформата за кандидатстване се осъществява през персоналния профил и индивидуален код за достъп, вписани в служебната бележка за допускане до изпитите от НВО, от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по всяко време на денононщието. През персоналния профил на ученика може да се кандидатства в училища във всички региони на страната. 

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след 7. клас ще се подават на следния интернет адрес: https://infopriem.mon.bg/

Сайтът ще бъде активен от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.

Информация за процедурата по кандидатстване стъпка по стъпка е публикувана на сайта на РУО - Русе на следния адрес: http://priem.rio-ruse.org/?nav=priem8

 

ГРАФИК

 за работното време и място на училищната комисия за приемане на документи за класиране и записване на ученици в VІІІ клас в училището 
за учебната 2023/2024 година 

Дати

Час

Дейност

Място


от
до


от 08.00 ч. до 19.00 ч.

Прием на заявления за участие в първи етап на класиране

етаж 1
стая №4

от
до

от 08.00 ч. до 19.00 ч.

Записване на ученици, приети на първи етап на класиране

Прием на заявления за участие във втори етап на класиране

 

етаж 1
стая №4

 

от
до


от 08.00 ч. до 19.00 ч.

Записване на ученици, приети на втори етап на класиране

етаж 1
стая №4

от
до


от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Прием на заявления за участие в трети етап на класиране

 

етаж 1
стая №4

 

от
до


от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Записване на ученици, приети на трети етап на класиране

етаж 1
стая №4

 

 

Информация за приема на ученици в осми клас
в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе

 

Учебна година

Брой ученици

Профил Чужди езици

Мин. бал      Макс. бал

СТЕМ Профил Предприемачески

Мин. бал     Макс бал

2016/2017

78

235.5

437

-

-

2017/2018

78

265

455

-

-

2018/2019

78

295.75

470

-

-

2019/2020

78

294.5

473.75

-

-

2020/2021

78

333.75

482.5

271

408

2022/2023

78

330.25

458.25

257.50

389

 

Училището обявява следния план-прием за учебната 2022/2023 година:

- 2 паралелки;
- 52 ученици;
- профил "Чужди езици";
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - първи език - немски, втори език - английски.

и

- 1 паралелка;
- 26 ученици;
- профил "Предприемачески";
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - Предприемачество и ИТ.

Балообразуване за профил "Чужди езици":

утроените точки от НВО по БЕЛ

+ точките от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Балообразуване за профил "Предприемачески":

удвоените точки от НВО по БЕЛ

+ удвоените точки от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

Заповед №РД-09-1808/31.08.2021 г. на МОН  за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

Заповед №РД-03-190/29.04.2022 г. за утвърждаване на държавния план прием за 2022/2023 учебна година.

Утвърден държавен план-прием за 2022/2023 учебна година - Приложение 1 към заповед №РД-03-190/29.04.2022 г.

Модели на НВО от сайта на МОН.
Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език