СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В осми клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС В УЧИЛИЩЕТО

 

От 8,00 ч. до 18,00 ч.

в кабинет № 5 /І-ви етаж в училището

на следните дати:

  

От 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. – записване на учениците след първи етап на класиране. Подаване на заявления за втори етап на класиране;

 

От 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г. – записване на учениците след втори етап на класиране;

 

От 18.07.2017 г. до 19.07.2017 г. – записване на учениците след трети етап на класиране;

 

Презентация "Държавен план-прием за учебната 2017/2018 година на ученици в VIII клас  след завършенo oсновно образование в VII клас в област Русе"

Държавен план-прием за учебната 2017/2018 година на ученици в VIII клас  след завършенo oсновно образование в VII клас в СУПНЕ “Фридрих Шилер” – Русе  по Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

    1. ДВЕ паралелки (52 ученици)

- Профил - “Чужди езици” (Обучение по училищен учебен план на база Рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език/немски;  английски - на основание чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план/ - Приложение 5 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план).

           - Форма на обучение - дневна;

           - Срок на обучение – 5 години;

           - Приемни изпити – изпитите от НВО по БЕЛ и по математика;

          - Балообразуване и балообразуващи предмети - утроеният резултат от НВО по български език и литература + резултатът от НВО по математика + оценката по български език и литература и оценката по немски език от свидетелството за  основно образование - VII клас, превърнати по скала* в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 

            2. ЕДНА паралелка (26 ученици)

         - Профил - “Чужди езици” (Обучение по училищен учебен план на база Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език /немски / -  Приложение 2 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план).

         - Форма на обучение – дневна;

        - Срок на обучение – 5 години;

        - Приемни изпити – изпитите от НВО по БЕЛ и математика;

       - Балообразуване и балообразуващи предмети – утроеният резултат от НВО по български език и литература + резултатът от НВО по математика + оценката по български език и литература и оценката по математика от свидетелството за  основно образование - VII клас, превърнати по скала* в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

График на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование 2017/2018 - точка 1 от приложението в заповедта.

Посетители

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта