СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В осми клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Училището обявява следния план-прием:
- 3 паралелки;
- 78 ученици;
- профил чужди езици;
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - първи език - немски, втори език - английски.

 

Заповед №  за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

 

Заповед № / на РУО-Русе за утвърждаване на държавния план-прием за 2019-2020 учебна година и график на дейностите по приема.

Приложението към заповедта на РУО - Русе може да видите ТУК...

 

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след 7. клас ще се подават на следните интернет адреси: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg Същите ще бъдат активни от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.

Посочените по-горе интернет адреси ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой от двата сайта е подадено заявлението, то ще бъде прието.

 

Балообразуване:

утроените точки от НВО по БЕЛ

+ точките от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

Учебно-изпитни програми за приемане на места по държавния прием след завършен VII клас за учебната 2019/2020 година

 

 

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България