СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В осми клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Училището обявява следния план-прием за учебната 2020/2021 година:
- 3 паралелки;
- 78 ученици;
- профил чужди езици;
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - първи език - немски, втори език - английски.

 

ВАЖНО!!!

1.Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в периода от 03 до 07 юли 2020 г.

Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки заявления за участие в класиране за първи и трети етап ще се подават по следните начини:

 - онлайн чрез електронната страница на МОН - https://priem.mon.bg/;

 - в училището, в което учениците завършват 7. клас;

 - в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Входът в платформата за кандидатстване се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили 7. клас.

Помощна информация можете да намерите на следния линк: https://priem.mon.bg/Online

ГРАФИК

 за работното време и място на училищната комисия за приемане на документи за класиране и записване на ученици в VІІІ клас в училището 

за учебната 2020-2021 година

Дата/и

От ..... до ... часа

Дейност

Място

От 03.07. до 07.07.2020 г.

 

 

Приемане на документи за участие в приема на ученици в VIII клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУПНЕ „Фридрих Шилер“, класна стая № 4, първи етаж

 

03.07.2020 г.

08.00 до 19.00 ч.

04.07.2020 г./събота/

09.00 до 13.00 ч.

05.07.2020 г./неделя/

09.00 до 13.00 ч.

06.07.2020 г.

08.00 до 19.00 ч.

07.07.2020 г.

08.00 до 19.00 ч.

13.07 – 16.07.2020 г.

08.00 до 19.00 ч.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

20.07. – 22.07.2020 г.

11.00 до 18.00 ч.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

От 24.07. до 27.07.2020 г.

 

Приемане на документи за участие в трети етап на класиране

24.07.2020 г.

08.00 до 19.00 ч.

25.07.2020 г./събота/

09.00 до 13.00 ч.

26.07.2020 г./неделя/

09.00 до 13.00 ч.

27.07.2020 г.

08.00 до 19.00 ч.

30.07.2020 г.

11.00 до 18.00 ч.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

 

 

3. Заявленията се подават от учениците в присъствието на техен родител.

4. При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 - оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;

 - оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;

 - оригинал на медицинско свидетелство на кандидата - само при кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназии и средни училища (СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово и СУ „Панайот Волов“ – Бяла);

 - документ за самоличност на кандидата.

5. Информация за процедурата по кандидатстване стъпка по стъпка е публикувана на сайта на РУО - Русе на следния адрес: http://priem.rio-ruse.org/?nav=priem8

 

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година ... ОЧАКВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Заповед №РД-09-2152/27.08.2019 г. на МОН  за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

Заповед №РД-08-151/28.04.2020 г. за утвърждаване на държавния план прием за 2020/2021 учебна година.

Утвърден държавен план-прием за 2020/2021 учебна година - Приложение 1 към заповед №РД-08-151/28.04.2020 г.

Модели на НВО от сайта на МОН.

 

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след 7. клас ще се подават на следния интернет адрес: priem.mon.bg

Сайтът ще бъде активен от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.

 

Балообразуване:

утроените точки от НВО по БЕЛ

+ точките от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

 

 

Посетители

В момента има 27  гости и няма потребители и в сайта

Език

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България