СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В осми клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Училището обявява следния план-прием за учебната 2019/2020 година:
- 3 паралелки;
- 78 ученици;
- профил чужди езици;
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - първи език - немски, втори език - английски.

 

ВАЖНО!!!

1. Заявленията за участие в първи етап на класиране ще се подават в МГ "Баба Тонка" - Русе.

2. Работното време на комисията за приемане на заявления за участие в първи етап на класиране е от 8.00 ч. до 19.00 ч.

3. Заявленията се подават от учениците в присъствието на техен родител.

4. При подаване на заявленията са необходими следните документи:

- документ за самоличност на кандидата;

- служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите от НВО;

- оригинал на медицинско свидетелство на кандидата САМО при кандидатстване за специалности и професии в професионални гимназии;

5. Заявленията за участие в първи и трети етап на класиране могат да се подават и по електронен път на http://priem.mon.bg Всеки седмокласник има персонален профил в електронната платформа и индивидуален код за достъп. Помощна информация можете да намерите на следния линк: https://priem.mon.bg/Online

6. Информация за организиране на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 година е публикувана на сайта на РУО - Русе http://www.priem.rio-ruse.org/

 

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

 

Заповед №РД09-1709/29.08.2018 г. на МОН  за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

 

Утвърден държавен план-прием за 2019/2020 учебна година.

Модели на НВО и друга информация от сайта на МОН.

 

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след 7. клас ще се подават на следния интернет адрес: priem.mon.bg

Сайтът ще бъде активен от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.

 

Балообразуване:

утроените точки от НВО по БЕЛ

+ точките от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

 

 

Посетители

В момента има 32  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България