СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В осми клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Училището обявява следния план-прием:
- 3 паралелки;
- 78 ученици;
- профил чужди езици;
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - първи език - немски, втори език - английски.

 

Заповед №РД09-1709/29.08.2018 г. на МОН  за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

 

Утвърден държавен план-прием за 2019/2020 учебна година.

Модели на НВО и друга информация от сайта на МОН.

 

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след 7. клас ще се подават на следния интернет адрес: priem.mon.bg

Сайтът ще бъде активен от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.

 

Балообразуване:

утроените точки от НВО по БЕЛ

+ точките от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

 

 

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България