СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В осми клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 

 

"Паралелката за изучаване на чужди езици в СУПНЕ „Фридрих Шилер“  записва четвъртият бал в областта – 482.5 точки." Към статията...

Подаването на заявления за участие в класиране ще се подават по следните начини:

 - онлайн чрез електронната страница на МОН - https://infopriem.mon.bg/;

 - в училището, в което учениците завършват 7. клас;

 - в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Входът в платформата за кандидатстване се осъществява през персоналния профил и индивидуален код за достъп, вписани в служебната бележка за допускане до изпитите от НВО, от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по всяко време на денононщието. През персоналния профил на ученика може да се кандидатства в училища във всички региони на страната. 

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след 7. клас ще се подават на следния интернет адрес: https://infopriem.mon.bg/

Сайтът ще бъде активен от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.

Информация за процедурата по кандидатстване стъпка по стъпка е публикувана на сайтана РУО - Русе на следния адрес: http://priem.rio-ruse.org/?nav=priem8

 

ГРАФИК

 за работното време и място на училищната комисия за приемане на документи за класиране и записване на ученици в VІІІ клас в училището 
за учебната 2024/2025 година 

Дати

Час

Дейност

Място


от  8 юли 2024
до 10 юли 2024


от 08.00  до 19.00

Прием на заявления за участие в първи етап на класиране

етаж
стая

до 12 юли 2024
включително

 

Обявяване на резултатите от първи етап на класиране

https://infopriem.mon.bg/

от 15 юли 2024
до 17 юли 2024

от 08.00  до 19.00

Записване на ученици, приети на първи етап на класиране

Прием на заявления за участие във втори етап на класиране

 

етаж
стая

 

до 19 юли 2024

 

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

 

https://infopriem.mon.bg/

от  22 юли 2024
до 24 юли 2024


от 08.00  до 19.00

Записване на ученици, приети на втори етап на класиране

етаж
стая

25 юли 2024

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

https://infopriem.mon.bg/

 26 юли 2024
и 29 юли 2024


от 08.00  до 19.00

Прием на заявления за участие в трети етап на класиране

 

етаж
стая

 

 до 30 юли 2024

 

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране

https://infopriem.mon.bg/

31 юли 2024
и 1 август 2024


от 07.30  до 16.00

Записване на ученици, приети на трети етап на класиране

етаж
стая

до 2 август 2024
включително

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

https://infopriem.mon.bg/

 5 август 2024
и 6 август 2024

 

от 08.00 до 19.00

Прием на заявления за участие в четвърти етап на класиране

 

етаж
стая

до 7 август 2024
включително

 

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

https://infopriem.mon.bg/

от 8 август 2024
до 9 август 2024

 

от 07.30  до 16.00

Записване на ученици, приети на четвърти етап на класиране

 

етаж
стая

до 12 август 2024
включително

 

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

https://infopriem.mon.bg/

 

 

Информация за приема на ученици в осми клас
в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе

 

Учебна година

Брой ученици

Профил Чужди езици

Мин. бал      Макс. бал

СТЕМ Профил Предприемачески

Мин. бал     Макс бал

2016/2017

78

235.5

437

-

-

2017/2018

78

265

455

-

-

2018/2019

78

295.75

470

-

-

2019/2020

78

294.5

473.75

-

-

2020/2021

78

333.75

482.5

271

408

2022/2023

78

330.25

458.25

257.50

389

2023/2024

78


 362,50
 
434,25
 
295,00
 
329,50

2024/2025

78

       

 

Училището обявява следния план-прием за учебната 2024/2025  година:

- 2 паралелки;
- 52 ученици;
- профил "Чужди езици";
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - първи език - немски, втори език - английски.

и

- 1 паралелка;
- 26 ученици;
- профил "Предприемачески";
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - Предприемачество и ИТ.

Балообразуване за профил "Чужди езици":

утроените точки от НВО по БЕЛ

+ точките от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Балообразуване за профил "Предприемачески":

удвоените точки от НВО по БЕЛ

+ удвоените точки от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

Заповед №РД-09-2045/28.08.2023 г. на МОН  за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и XI клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година

 

Заповед № РД-03-200/26.04.2024г.  за утвърждаване на държавния план прием за 2024/2025 учебна година.

Утвърден държавен план-прием за 2024/2025 учебна година - Приложение 1 към Заповед № РД-03-200/26.04.2024г

Модели на НВО от сайта на МОН.

 

Посетители

В момента има 26  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език