СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В осми клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

"Паралелката за изучаване на чужди езици в СУПНЕ „Фридрих Шилер“  записва четвъртият бал в областта – 482.5 точки." Към статията...

Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки заявления за участие в класиране ще се подават по следните начини:

 - онлайн чрез електронната страница на МОН - https://priem.mon.bg/;

 - в училището, в което учениците завършват 7. клас;

 - в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Входът в платформата за кандидатстване се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили 7. клас.

Помощна информация можете да намерите на следния линк: https://priem.mon.bg/Online

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след 7. клас ще се подават на следния интернет адрес: priem.mon.bg

Сайтът ще бъде активен от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.

Информация за процедурата по кандидатстване стъпка по стъпка е публикувана на сайта на РУО - Русе на следния адрес: http://priem.rio-ruse.org/?nav=priem8

 

ГРАФИК

 за работното време и място на училищната комисия за приемане на документи за класиране и записване на ученици в VІІІ клас в училището 

за учебната 2022-2023 година - очаквайте информацията скоро!

Дати

Час

Дейност

Място


от 00.00.2022 г.
до 00.00.2022 г.


от 08.00 ч. до 19.00 ч.

Прием на заявления за участие в първи етап на класиране

етаж 1
стая №4

от 00.00.2022 г.
до 00.00.2022 г.

от 08.00 ч. до 19.00 ч.

Записване на ученици, приети на първи етап на класиране

Прием на заявления за участие във втори етап на класиране

 

етаж 1
стая №4

 

 

от 00.00.2022 г.
до 00.00.2022 г.


от 08.00 ч. до 19.00 ч.

Записване на ученици, приети на втори етап на класиране

етаж 1
стая №4

 

от 00.00.2022 г.
до 00.00.2022 г.


от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Прием на заявления за участие в трети етап на класиране

 

етаж 1
стая №4

 

от 00.00.2022 г.
до 00.00.2022 г.


от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Записване на ученици, приети на трети етап на класиране

етаж 1
стая №4

 

 

Информация за приема на ученици в осми клас
в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе

 

Учебна година

Брой ученици

Профил Чужди езици

Мин. бал      Макс. бал

СТЕМ Профил Предприемачески

Мин. бал     Макс бал

2016/2017

78

235.5

437

-

-

2017/2018

78

265

455

-

-

2018/2019

78

295.75

470

-

-

2019/2020

78

294.5

473.75

-

-

2020/2021

78

333.75

482.5

271

408

 

Училището обявява следния план-прием за учебната 2022/2023 година:

- 2 паралелки;
- 52 ученици;
- профил "Чужди езици";
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - първи език - немски, втори език - английски.

и

- 1 паралелка;
- 26 ученици;
- профил "Предприемачески";
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - Предприемачество и ИТ.

Балообразуване за профил "Чужди езици":

утроените точки от НВО по БЕЛ

+ точките от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Балообразуване за профил "Предприемачески":

удвоените точки от НВО по БЕЛ

+ удвоените точки от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

Заповед №РД-09-1808/31.08.2021 г. на МОН  за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

Заповед №РД-03-190/29.04.2022 г. за утвърждаване на държавния план прием за 2022/2023 учебна година.

Утвърден държавен план-прием за 2022/2023 учебна година - Приложение 1 към заповед №РД-03-190/29.04.2022 г.

Модели на НВО от сайта на МОН.
Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език