Празникът на народната носия (Сирни Заговезни) ще се проведе на 16.02.2018 година от 11:00 часа в Канев център. Денят е обявен за неучебен, но присъствен за всички учители и ученици в училището.

        Учениците трябва да бъдат облечени с народна носия или елементи от народна носия. Ако нямат такава – с ученическа униформа.

        Присъствието на всички е задължително!

        Да възродим и съхраним българските традиции и обичаи!

    Да помогнем за популяризирането на нашия  фолклор и да превърнем това събитие  в традиция!

        Да бъдем съпричастни с идеята, за да усетим магията на празника!