През месеците ноември-декември в медиотеката на СУПНЕ " Фр. Шилер" по график се състояха Часове на класа, целенасочено по Дейност 2: Изучаване и реализация на празничната обредност по празника „Сирни заговезни”, уточнен по българския празничен календар – 7 седмици преди Великден.
След кратка беседа за корените и посланията на празника "Сирни Заговезни" и за целите на осъществявания от училището проект учениците от всички етапи на обучение гледат предоставените от БНТ 2 и ДА - Русе документални филми - "Пречистващият огън" и "Кървавата сватба по Сирни Заговезни". В тях се разказва за традицията на празника в Русенския регион и за действителна история от миналото, превърнала се в легендарна... Тази дейност продължава и през м. януари.