СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В Дойче шуле ще убият Кукерския цар и ще го възкресят

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

В Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” в Русе планират убийството на Кукерския цар. После обаче ще го възкресят за здраве и берекет. Това ще стане на голям обреден спектакъл, който ще бъде представен на замисляния в гимназията Празник на народната носия. Той ще се проведе на Сирни Заговезни през февруари, когато в театрални форми ученици, учители и граждани, облечени с народни носии от бабината ракла, ще покажат различни обичаи. Сред тях са „Оране“, „Сеитба“, Кукерски танц със споменатото ритуално убийство и възкресение на Кукерския цар с наричания за здраве и берекет, и изгонване на злите духове в окръжност, създадена от най-дългата шевица, дело на учениците.

 Същността на проекта е свързана с формиране на отношение към българската фолклорна традиция и оценяване на дълбокия нравствен смисъл на празника Сирни Заговезни. Проектната идея е насочена към всички ученици и учители в Русе. Тя е свързана със създаване на чувство за принадлежност към корените и смисъла на традициите, чрез което ще се формира трайно позитивно отношение и ще се създаде реална предпоставка за съхранение и предаване на уникалната българска фолклорна идентичност. За празника се предвижда да се сформират фолклорни групи за изследване и пресъздаване на автентични народни обичаи.

 В Деня на народната носия ще се отчетат резултатите от конкурса за „Най – оригинална кукерска маска“ и литературния конкурс на тема „Прошката“ в две възрастови групи. Ще бъде организирано кукерско шествие и представена изложба от кукерски маски.

 В съпровод на гайда, тъпан и кавал и гъдулка ще се изиграе традиционното за празника сирнишко хоро, и други традиционни народни танци от новосформираните фолклорни групи. В двора на училището ще бъде подготвена от родители обредна „Трапеза на кукерския цар“ с традиционните за празника обредни храни – най-дългата баница, халва, варени яйца. Ще се разиграе обичаят хамкане с халва и яйца. Ще бъде заснет документален филм „Празник на народната носия“, както и фотоалбум от най-важните моменти по проекта.

 Проектът „Изучаване и популяризиране на  българските фолклорни традиции и празничната обредност чрез отбелязване на Ден на народната носия (Сирни Заговезни)“ е  финансиран по Програма „Знание и растеж” на Фондация „Русе – град на свободния дух” с подкрепата на Фондация „Еконт“. Представителите на партньорите по проекта - Сдружение Обществено полезно училищно настоятелство „Фридрих Шилер”, СУПНЕ „Фридрих Шилер”, Държавен архив - Русе и Група за детски театър „Камила”, днес обсъдиха началото на проектните дейности, свързани с празника.

 На първата работната среща по проекта бяха разгледани възможностите и ангажиментите на участниците във връзка с възстановката на празничната обредност по  Сирни Заговезни на 16 февруари 2018г. Партньорите обсъдиха графика за дейностите и приеха проекта за покана за предвидените конкурси за кукерски маски, костюми и текстове на тема «Прошката» до училищата и читалищата в област Русе. Поканата призовава и  за участие в празника на голям брой ученици, учители и граждани.

 Обсъдена бе и стратегията за популяризиране на проекта чрез рубрика в сайта на СУПНЕ „Фридрих Шилер” и създаване на  страница във Facebook.Разпространението на  Поканата и организационната дейност по конкурсите ще бъдат осъществени със съдействието на РУ по образованието – Русе.

Източник:  вестник Бряг

Връзка към новината: http://www.briagnews.bg/ruse-v-doiche-shule-shte-ubiyat-kukerskiya-car-i-shte-go-vuzkresyat/#.WfnaXu2f9w4.facebook

 

Посетители

В момента има 47  гости и няма потребители и в сайта

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България