ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ „ИЗУЧАВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФОЛКЛОРНИ ТРАДИЦИИ И ПРАЗНИЧНАТА ОБРЕДНОСТ ЧРЕЗ ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕН НА НАРОДНАТА НОСИЯ (СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ)“ НА СУПНЕ „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ И СОПУН „ФРИДРИХ ШИЛЕР”, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНАДЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ”