СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Светът е различен - аз съм различен, ти си различен, ние сме приятели

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

На 25.01.2017г с учениците от 6”В” клас, с класен ръководител Дарина Русева се проведе час на тема  „Светът е различен - аз съм различен, ти си различен,  ние сме приятели”. Те разбраха защо хората са различни и не мислят по един и същи начин. Както хората имат различни възприятия, различен начин на живот, така и животните са различни по нрав, по предпочитания за храна, по начин на живот. Всеки ученик избра по едно животно(костенурка, лъв, орел, хамелеон), което би искал да е за един ден.

Разделени на четири екипа те попълниха в таблица причините, поради които искат да бъдат това животно и защо не искат да са останалите. След обсъждане на резултатите от задачата се стигна до извода, че всеки има силни и слаби страни, но обединени можем да постигнем и невъзможното, да превъзмогнем слабостите си. Тайната на добрия екип е той да бъде изграден от хора с различни способности и умения. 

Адриана Балтич, Венелина Соколова, Кристияна Лесичкова прочетоха своите есета на тема: „Аз съм различен, ти си различен,  ние сме приятели”. 

Есе на Адриана

Есе на Венелина

Есе на Кристияна

Различията помежду ни всъщност ни сближават!

Посетители

В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България