СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Ученическа конференция "Река Дунав - европейският път на България"

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

На 15 ноември 2019 г. в Регионален исторически музей - Русе, се проведе ученическа конференция на тема: "Река Дунав - европейският път на България", организирана от СУПНЕ "Фридрих Шилер" в партньорство с Регионален исторически музей - Русе, и Регионално управление на образованието - Русе.

Събитието бе уважено от: г-жа Радостина Николова, гл. експерт по история и цивилизации в Министерство на образованието и науката, г-н Пенчо Милков, кмет на Община Русе, г-жа Десислава Пенчева, експерт в областна администрация, проф. Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей - Русе, доц. Петя Събева, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", д-р Юлия Симеонова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", г-жа Пепа Балкова, заместник-директор на СУПНЕ, г-жа Мариета Йорданова, заместник-директор на СУПНЕ, г-жа Стефка Маринова, началник на Държавен архив - Русе, г-жа Рени Петрова, гл. експерт в РИОСВ - Русе, г-жа Петя Лазарова, ст. експерт в РУО - Русе.

С доклади участваха 16 ученици от Русе (СУПНЕ "Фридрих Шилер", СУ "Христо Ботев", СУЕЕ "Св. Константин Кирил - Философ", СУ "Васил Левски"), Тутракан и Силистра. В разработките са откроени мястото и ролята на река Дунав за развитието на дунавските градове и връзката между реката, България и Европа. Докладите бяха съсредоточени върху няколко направления: икономика, транспорт, инфраструктура, паметници и музеи, личности, свързали живота си с реката, водни спортове и екология.

Посетители

В момента има 35  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език