„Нравственото призвание на човека се състои в това не само да познае моралните ценности, но, и да ги осъществява в дейността си, не само да знае що е добро и зло, но и постоянно да извършва доброто и да избягва злото.” Водени от думите на проф. д-р Иван Г. Панчовски и по инициатива на училищния педагогически съветник, Жулиета Иванова, учениците Андреа Атанасова, Адриана Витанова, Яна Иванова, Мария Иванова, Борислав Великов от ХI Б клас, Ива Обрешкова от Х Б клас, Станислава Славова, Пресияна Попова, Александър Димов, Владимир Петков от VII а клас отбелязаха Деня на християнското семейство заедно с възрастните хора от Дом „Възраждане”. Директорът на специализираната институция, г-жа Ани Венкова лично посрещна учениците и г-жа Иванова и ги покани на празнична програма, подготвена и представена от възрастните хора, които участват в различни клубове, функциониращи на територията на дома.
Учениците се запознаха и разговаряха с няколко от възрастните хора, които с вълнение им разказваха истории от тяхната младост, за трудовия им път, за нещата, които ги вълнуват днес.