"Празнуваме Деня на народните будители" бе тема в часовете по музика в 5.А, Б, В, Г клас тази седмица. Учениците изготвиха учебни проекти, с които почетоха паметта на българските книжовници, просветители и борци за народно освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията. Заедно със своята преподавателка г-жа Ц. Маркова учениците подготвиха и подходяща за случая музикална програма, в която звучаха любимите песни на поколения българи: "Хубава си, моя горо", "Една българска роза", "Татковина" и други.