На 07.12 и 14.12.2018 год. в медиотеката на СУПНЕ "Фридрих Шилер" поставихме началото на групова работа с родители, желаещи да повишат своята информираност по теми, свързани с отглеждане, възпитание и формиране личността на детето, т.е. родители, за които е любопитно да узнаят как детето мисли, чувства, преживява и опознава света, който споделя с възрастните.
Чрез метода, чрез който децата най-добре учат - играта, 21 родителя на ученици от I и II клас "търсиха" идеалния родител, определиха своя родителски стил и се запознаха с четирите стълба на успешното родителстване. Обещахме си да продължим заедно към родителските цели и тяхното кореспондиране с детските психологически потребности, след като споделим празничните дни с любимите си хора.