СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Участие на ученици от СУПНЕ в глобален проект, свързан с изменението на климата

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Единственото българско училище, което участва в тазгодишното издание на международния проект „Акция за климата“ е СУПНЕ „Фр.Шилер“. Вдъхновяващият глобален проект се проведе в рамките на 5 седмици, в които бе предвидено сътрудничество между участници от над 60 държави от 6 континента по целите за устойчиво развитие през 21. век. Те споделяха своите изследвания, обсъждаха идеи чрез седмични видеоклипове или онлайн презентации по теми, свързани с изменението на климата. Учениците от сформирания училищен екологичен клуб - Адриана Витанова (11.Б), Преслава Петрова (9.Б), Борис Попов, Асен Божанов, Николай Джамбазов, Петър Петров (11.А) и Денислав Димитров(8.А) с ръководител г-жа Ц.Маркова, дискутираха, изследваха и подготвиха проект, свързан с идеята за по- широко приложение на електровелосипеди от населението на големите градове с цел намаляване на автомобилния трафик и токсичното замърсяване на въздуха с вредни вещества (през април 2017 г. ЕК осъди страната ни в Европейския съд поради неспазването на директивата за качеството на въздуха). Проучванията на учениците ги отведоха в РУ „Ангел Кънчев“ и катедра „Двигатели и транспортна техника”, където проф. д-р Росен Иванов и доц. Иван Евтимов ги запознаха не само с технологията на двигателите, батериите, теглото, мощността на електровелосипедите, но и с възможностите и особеностите на възобновяемата енергия при потребление на горива от транспорта.
Възпитаниците на СУПНЕ имаха възможност да представят своите проучвания в презентация на тема „Advantages of electric bicycles and how to be more eco – friendly“(„Предимствата на електровелосипедите и как да бъдем по-екологични“) пред свои връстници от Румъния и Италия (Colegiul National „Simion Barnutiu“ и Istituto Istruzione Superiore P. Sraffa Crema), с които се свързаха чрез Skype. На проведената след това дискусия те отговаряха на много въпроси, например: „Защо в северните части на Европа замърсяването на въздуха е по-малко?“, „Кое превозно средство е предпочитано от хората в България?“, „По какъв начин смятате, че може да бъде по-ефективна осведомеността на населението относно световните екологични проблеми?“ и др. Освен установяването на лични значими връзки с техни връстници, учениците от Дойче шуле се надяват сред младите хора да има по-голямо разбиране и предприемане на действия срещу изменението на климата, което вече е факт. Те смятат, че климатът зависи от всички нас, а какво по-добро от това да се учим директно един от друг как да променим разбирането си за взаимовръзката човешка дейност − природа?
Текст: Ц.Маркова, ст. учител по география

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език