VI Д са популярни в училище. Те могат за три минути да „прекроят“ флегматика в холерик; да „отключат“ фалцета и у най-непоклатимия тенор; да провокират мисли за апокалипсис и у най-големия оптимист.
VI Д, обаче, са и умни, можещи, искащи, търсещи, любопитни. Те тренират бойни изкуства, плуване, лека атлетика и печелят състезания, медали, усмивки...сърца. Често VI Д танцуват с креативността ми, не рядко влизат в дуели с търпението ми, но винаги се свързват с детето в мен – детето от вече 29 годишния VI А клас.