СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Символика на училищното знаме

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

 

Училищното знаме ще бъде осветено на 17.09.2018 г. - празника на Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София, от Митрополит Наум на тържественото откриване на учебната 2018/2019 година в двора на училището.

   Знамето на СУПНЕ „ Фридрих Шилер”- гр Русе, има правоъгълна форма с украса от златни ресни.

  Основният цвят на училищния флаг е лилав, какъвто е и цветът на ученическите униформи.Този цвят в психологически аспект се асоциира със сила, амбиция, креативност и духовно лидерство. Лилавият цвят се среща сравнително рядко в природата и затова се възприема като символ на независимост, оригиналност и самочувствие.

  Името на училището и някои  елементи на знамето са извезани със златни конци. Златото  традиционно се е утвърдило  като знак на благородство, благоденствие, успех  и красота.

  От едната страна на знамето е изписано  пълното наименование на училището и е изобразен ликът на неговия патрон Фридрих Шилер.

  От другата страна на знамето са  представени  девизът и емблемата  на СУПНЕ „Фридрих Шилер” - гр. Русе.

  Девизът „Мисли, мечтай, откривай” е апел, който провокира учениците  и преподавателите към мисловна и творческа дейност. Смисълът на това послание  е  кауза на цялата училищна общност.  Емблемата на Дойче шуле се състои от два основни елемента – златен ключ и стилизирано изображение на земното кълбо.

  Земното кълбо символизира безграничните възможности на учениците от СУПНЕ „Фридрих Шилер” да реализират придобитите знания и компетенции по цял свят.

  Златният ключ е средство за проникване в тайнствения свят на познанието  Той е възможност за придобиване на умения,  които са път към просперитета  и благополучието.

  Като орнамент върху ключа е изобразена  разтворена книга. Книгата  обичайно се възприема като прозорец към света, емблема на духовното и нравствено развитие на човека.

  На книгата са изписани латинските букви  DS, които са инициали на придобилото гражданственост немско наименование на училището (Deutsche Schule) , чийто приемник от 1992 г. е СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе.

  Като нарез на ключа е инкрустирана годината 1883 -  времето, когато в гр. Русе е създадено Дойче шуле, чиито традиции продължават в профилираното обучение по немски език в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе. 

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България