Наградата „Фридрих Шилер” е  учредена през  м. септември  2017 г. от  Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” , гр.Русе,  и се присъжда еднократно  на педагогически специалист и ученик за цялостна дейност и значими постижения през предходната учебна година. Целта на отличието е да се популяризират и възнаградят техните постижения,талант, професионализъм и принос за издигане авторитета на  СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе.  Церемонията по връчването е в деня на традиционния училищен концерт.

   Наградата е изработена от стъкло, върху което е гравиран ликът на Фридрих Шилер, с надпис името на нейния носител за съответната година. Придружена е с грамота и парична премия, като средствата се осигуряват от Училищното настоятелство.

   Предложения за номиниране могат да правят всички педагогически специалисти в училището – в лично качество или като решение на МО,  а учениците – чрез Училищния парламент.

   Седемчленна комисия, включваща трима родители от Училищното настоятелство и Обществения съвет, двама педагогически специалисти и двама ученици от Ученическия парламент, избира  призьорите, като стриктно спазва процедурата, определена  в утвърдения Статут. 

   Първите носители на наградата „Фридрих Шилер” 2015/2016 г. са  госпожа Петя Великова, старши учител по немски език, и Берна Алиева, ученичка от 12А клас.

 

  Призьори на отличието за 2016/2017 г са госпожа Сияна Мандажиева, старши учител по обществени науки, и Румен Димитров, ученик от 12А клас. 

 

26.09.2018 г. - Николай Чакъров, авторът на книгата за историята на Дойче шуле, стана носител на наградата "Фридрих Шилер" в юбилейната вечер!

  

Награда "Фридрих Шилер" за ученик на 2017/2018 година

Искрени поздравления и аплодисменти за Екатерина Банчева от 12А клас, спечелила заслужено наградата „Фридрих Шилер“ за постигнати високи резултати и утвърждаване авторитета на училището през учебната 2017/2018 година. Този успех не е случаен и се дължи на много години упорит труд ,всеотдайност и себеотдаване. Нужно е да отдадем заслужено уважение и към усилията на всички, които в годините назад направиха възможен този успех – семейство, училище, приятели.

Благодарим ти, Екатерина за това, че за пореден път ни караш да се чувстваме горди, щастливи и удовлетворени. Бъди все така упорита и дръзновена. Всички ние вярваме в теб и в твоите нови големи победи!