СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе – домакин на първия общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата - учебна 2020/2021 г.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

На 7 май тази година, в гр. Русе за първи път се проведе общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година.

Организатор на състезанието беше Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата под председателството на г-н Димитър Недев, заместник-кмет на Община Русе.

Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, гр. Русе беше удостоено с високата чест и отгворност да бъде училище-домакин.

Съгласно регламента за организиране и провеждане на състезанието, право на участие в общинския кръг получиха училищните отбори, класирали се на първо място в проведените училищни кръгове, в две състезателни групи - първата състезателна група - ученици от V, VI и VII клас, и втора състезателна група - ученици от VIII, IX и X клас.

Участие в първа състезателна група взеха отборите на: СУ “Йордан Йовков”, гр. Русе; ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе; ОУ „Отец Паисий”, гр. Русе; СУЕЕ „Константин Кирил-Философ”, гр. Русе и МГ „Баба Тонка”, гр. Русе.

Във втора състезателна група се състезаваха отборите на ПГРКК, гр. Русе и на СУЕЕ „Константин Кирил-Философ”, гр. Русе.

Състезанието и за двете състезателни групи се проведе в две части – писмен тест и практически тест, съставени от Общинската комисия по БДП в съответствие с учебното съдържание, утвърдено в програмите за възпитанието и обучението по БДП за съответната възрастова група.

Писмените тестове се решаваха отборно, а в практическия тест отборите участваха с един състезател.

Класирането беше отборно, а победител и в двете състезателни групи стана отборът събрал най-голям брой точки от двата теста.

Проверката и оценката на писмените тестове беше извършена от комисия, с председател г-н Николай Чакъров, гл. учител по история и цивилизации в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, а съдийска комисия оцени изпълнението на участниците в практическия тест. Главен съдия беше г-н Димитър Недев, зам.-кмет на Община Русе.

Участниците от всички отбори се представиха достойно и в двете части на състезанието, за което получиха грамоти от заместник-кмета на Община Русе.

Обявяването на резултатите и на класирането на участиниците в състезанието, както и награждаването се проведе на 11 май в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе.

В първа състезателна група първото място извоюва отборът на МГ „Баба Тонка”, гр. Русе, второто място беше присъдено на отбора на ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе, а третото място на отбора на ОУ „Отец Паисий”, гр. Русе.

Първо място във втора състезателна група зае отборът на ПГРКК, гр. Русе, а второ - отборът на СУЕЕ „Константин Кирил-Философ”, гр. Русе.

На отборите, заели първите три челни места, бяха връчени награди от г-н Димитър Недев, осигурени от Община Русе.

И в двете състезателни групи наградата за първо място беше велосипед, за второ място - светофар, а за трето място - табла за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Директорът на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, г-жа Искра Иванова получи плакет от зам.-кмета на Община Русе с благодарност към екипа на училището за домакинството на общинския кръг на Националното състезание по БДП през учебната 2020/2021 година.

Състезанието беше организирано и проведено от екип на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, в състав:

1. Мариета Йорданова, зам.-директор по административно-стопанската дейност;

2. Теодора Иванова, зам.-директор по учебната дейност;

3. Николай Чакъров, гл. учител по история и цивилизации;

4. Петя Златева, ст. учител в ГЦОУД I- IV клас;

5. Явор Христов, ст. учител по физическо възпитание и спорт;

6. Венцислав Колев, ст. учител по физическо възпитание и спорт;

7. Даринка Русева, ст. учител по математика и информационни технологии;

8. Милена Николова, ст. учител по информационни технологии;

9. Веселин Досев, учител I- IV клас;

10. Станислав Рахнев, учител I- IV клас;

11. Валентин Лилов, ст. учител I- IV клас;

12. Еленa Петровa-Токовa, ст. учител по математика и информационни технологии;

13. Албена Попова, ст. учител по музика;

14. Мариета Мирчева, ст. учител по физическо възпитание и спорт;

15. Христина Симеонова, ст. учител по математика;

16. Станимира Неделчева Георгиева, технически изпълнител;

17. Людмила Любомирова Спасова, библиотекар, ЗАС;

18. Мариета Димитрова Янкова, педагогически съветник;

19. Ивелина Любомирова Димитрова, психолог;

20. Инна Николова Георгиева, домакин;

21. Бейсун Севар Ахмед, администартор база данни;

22. Силвия Георгиева Станчева, портиер;

23. Мариана Михайлова, медицинско лице.

На награждаването присъстваха още г-жа Таня Тодорова, началник на отдел „Образование, спорт и младежки дейности и г-жа Кремена Минева, началник на отдел „Транспорт“ в Община Русе.

 

Посетители

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език