СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Немска езикова диплома

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Програмата за получаване на немска езикова диплома се прилага по цял свят. В България по нея се работи от средата на 90-те години на XX век. Постепенно броят на участващите училища достига 23. Само те имат право да подготвят ученици и да провеждат изпитите.СОУПНЕ "Фридрих Шилер" - гр. Русе е едно от тези училища.

899 наши ученици са издържали изпита през 2010/2011 учебна година за нива С1 и В2 от европейската класификация. Процентът на неиздържалите изпита е сравнително нисък - около 12 на сто.

Тези данни извеждат страната ни на ВТОРО място в света по успех на изпита.

На първо място са китайските ученици.

С немска езикова диплома и българската диплома за средно образование учениците кандидатстват за университетите в Германия, както и за немските факултети у нас. Тази диплома до голяма степен приравнява българското свидетелство за завършено средно образование да немското.

Подготовката и изпитът за нея са безплатни. Те са интегрирани в образователната ни система.

Дипломата важи за неограничен срок, за разлика от други изпити, които имат срок на валидност.

Посетители

В момента има 44  гости и няма потребители и в сайта