СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Немска езикова диплома

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 

Учениците на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ Русе имат възможност да получат немска езикова диплома, съответно в 9. клас  DSD I  (от 2016г) и в 12. клас DSD II (от 2001г)  след задълбочена подготовка и полагане на изпити, за които не се заплаща.

 

 DSD I 

Диплома по немски език първо ниво (oтговаря на ниво В1 съгласно Общоевропейската езикова рамка GeR). Тя служи като доказателство за знания по немски език и приемане на чуждестранни кандидат-студенти  в школа (Studienkolleg) за езикова и специална подготовка по съответната специалност.

Писменият изпит се провежда в училище, след което се изпраща в Германия, където се проверява от специално създадена за това комисия от проверители. Устният изпит се провежда в училище от комисия, включваща един български преподавател и председател немец.

DSD II

Немската езикова диплома DSD II (B2/C1) е сертификат за владеенето на немски език на ниво В2 или С1 според общоевропейската езикова рамка - степен, необходима за приемане и следване във висше учебно заведение в немскоговоряща страна без полагане на кандидатстудентски изпити.

В обучението по немски език се покриват българските образователни стандарти, наред с което се изпълняват и изискванията за немска езикова диплома С1. Затова освен интензивната работа по граматика, лексика и стилистика на немски език, по литература и странознание на Германия и немскоговорящите страни се тренират умения за самостоятелна работа и за работа в екип, за научно и социологично проучване, за изработване на досие по даден проблем, за индивидуална и групова презентация на проект. Проблематизирането на клиширани представи и предразсъдъци е водещ принцип, развива се и способността да се осветли дадена тема от различни позиции, включително и от българска гледна точка. Изграждат се необходимите умения и навици за самостоятелен и системен труд, необходими за следване във висше учебно заведение.

Положеният в училище писмен изпит (м. ноември-декември на 12. клас) се изпраща за проверка в Германия, след което се провежда устен изпит пред комисия от двама български преподаватели и председател от немска страна.

Немската езикова диплома е и удостоверение за квалифицирано владеене на езика при навлизане в професионалния живот - у нас и в чужбина.

 

Подготовката и изпитът за DSDI и DSDII са безплатни. Те са интегрирани в образователната ни система.

Дипломите са безсрочни, за разлика от други алтернативни сертификатни изпити.

·       

 

СУ с преподаване на немски език ”Фридрих Шилер”, гр. Русе е единственото училище в региона, предлагащо безплатно получаване на немска езикова диплома:

      - Призната в цял свят като сертификат за владеене на езика, валиден за цял живот

       - Възможност за следване без приемни изпити в университети на немско- говорящи страни

        - Кариерно разитие в международни компании

        - По-добри шансове за реализация в живота

 

Посетители

В момента има 24  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език