СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Клуб “Аз и Моето дете” - април 2019

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Днес, 12.04.19 год., 21 родители на ученици от I и II клас посрещнаха с готовност предизвикателството да дискутират върху темата за въвеждането на структура в детското поведение. Бе поставен акцент върху повишаване на родителските компетенции по посока на управление поведението на детето “с кадифена ръкавица” - поставянето на правила и граници; осъзнаване доколко ефективни са собствените ни действия за насочване, т.е. за изказване на позволение, отправяне на очаквания, използване на АЗ-послания. Срещата приключи с коментиране ролята на санкциите в контекста на позитивното родителстване.

Посетители

В момента има 37  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език