СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Учители

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

ПКС V

Име

Длъжност

Учебен предмет

ПКС 

Жулиета Иванова

 Педагогически съветник

 

 

Мариета Янкова

Педагогически съветник

   

Ивелина Димитрова

 

 

Психолог

   

Пламенна Токаджиева

 

 

 

Старши учител,

I-IV клас

 

 

 

 

 V

 

Весела Попова

 

 

Старши учител,

I-IV клас

 

 

 

 III

Маргарита Петрова

 

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

 

  IV

Нела Георгиева

 Старши учител,

I-IV клас

 

 

IV

Габриела Симеонова

 Учител в ГЦОУД

 

 

Татяна Кирова

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

 V

Петя Георгиева

 

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

 IV

 

Рубина Маринова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 IV

Мариела Тодорова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 III

Веселин Досев

 

 

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

 IV

 

Станислав Рахнев

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

V

Десислава Колева

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

V

Мариета Георгиева

 

 

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

 

 

 V

 

Валентин Лилов

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 V

Виктория Влахова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 IV

Борянка Станева

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 II

Антоанела Черкезова

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

 III

Милена Цакова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 II

Петя Петрова

 

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

 

 

Даниела Станева

 

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

 III

Стела Бенова

 

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 V

 

 

Татяна Стоянова

 

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

 II

 

Диана Йорданова

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

 

 V

 

Татяна Маринова

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

 

 V

 

Нина Стефанова

 

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

 

 V

Екатерина Пронина

 

 

 

Учител в ГЦОУД

 

 

Петя Златева

 

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

 

 IV

 

Незиде Исмаилова

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

IV

Росица Василева

 

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

 

 

 III

Десислава Върбанова

 Старши учител в ГЦОУД

 

V

Христина Златева

Учител в ГЦОУД

 

II

Огнян Джоричев

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

  Български език и литература

 III

Венета Станкулова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Български език и литература

 

 IV

Кръстина Иванова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Български език и литература

 V

д-р Марияна Георгиева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Български език и литература

 

 

 I

Румяна Сидерова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Български език и литература

 

 

 IV

Ралица Мирчева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Български език и литература

 

IV

Анелия Серафимова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

Юлияна Иванова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

 

Анна Цветкова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Немски език

 V

Ирина Няголова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

 V

Нели Праматарова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

 V

Звезделина Рангелова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

 V

Албена Николова

 

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 

Немски език

 

 

 

 V

Петя Великова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

 IV

Есим Яхя-Юсеин

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Немски език

 V

Илка Иванова

 Старши учител учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Немски език

 V

Диана Димитрова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

 

Керстин Шперлих-Хофман

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 


Немски език

 

 

Бабек Раифов

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Английски език

 

 

 III

Даниела Григорова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Английски език

 IV

Емилия Георгиева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Английски език

 

 

V

Веселка Симеонова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Английски език

 

 

 IV

Александър Колев

 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Английски език

  IV

Даринка Русева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Математика и информационни технологии

 

 

 

 II

Гергана Кръстева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Математика и физика

 

 

 IV

Христина Симеонова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Математика

 

 II

Соня Белчева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Математика и информационни технологии

 III

Виолета Христова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Математика

 

 

 III

Пенка Тончева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Математика,  информатика и инф. технологии

 III

инж. Милена Николова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 Информатика и информационни технологии

 

 

 III

 

инж. Елена Петрова-Токова

 
Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Информационни технологии

 

 III

 

Юлияна Митева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

История и цивилизации

 

 

 

II

Николай Чакъров

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

История и цивилизации

 

 

 

 I

Нели Трънкова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

БЕЛ и история и цивилизации

 

Сияна Мандажиева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Обществени науки

 

 

 V

 

д-р Наталия Иванова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

География и икономика

 

 

 

 III

Милка Митева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Химия и опазване на околната среда

 

 

 III

Катя Паскалева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Биология и здравно образование

 IV

 

Айгюл Ахмед

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Биология и здравно образование

 IV

Цецка Маркова-Енчева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 География и икономика; Музика

 

 II

Албена Попова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Музика

 

 

 

 V

Галина Панова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Изобразително изкуство

 V

Евлоги Димитров

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Технологии

 

 

 

 V

Мариета Мирчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Физическо възпитание и спорт

 

 V

Бисер Мандажиев

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 V

Венцислав Колев

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Физическо възпитание и спорт

 V

Явор Христов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Физическо възпитание и спорт

V

Посетители

В момента има 26  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България