СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Учители

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Име и фамилия

Длъжност

Учебен предмет

Портфолио

Жулиета Иванова

 Педагогически съветник

 

 - 

Пламенна Токаджиева

 

 

 

Старши учител,

I-IV клас

 

 

 

 

Портфолио

Красимира Стойнова

 

 

 

Старши учител,

I-IV клас

 

 

 

 

Портфолио

Весела Христова

 

 

Старши учител,

I-IV клас

 

 

 

ПКС III - ДИУУ София

Маргарита Петрова

 

 

 

Старши учител,

I-IV клас

 

 

 

 

Портфолио

Нела Георгиева

 Старши учител,

I-IV клас

 

Портфолио

Габриела Иванова

 Учител I-IV клас

 

 Портфолио

Татяна Кирова

 

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

Портфолио

Петя Георгиева

 

 

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

Портфолио

Рубина Маринова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

Портфолио

Мариела Тодорова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

Портфолио

Елка Цонева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

Портфолио

Веселин Досев

 

 

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

Портфолио

Станислав Рахнев

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

Портфолио

Десислава Колева

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

Мариета Георгиева

 

 

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

 

 

Портфолио

Валентин Лилов

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

Портфолио

Виктория Влахова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

ПКС IV - ШУ Шумен

Борянка Станева

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

Портфолио

Антоанела Черкезова

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

Портфолио

Милена Цакова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

ПКС III - ДИУУ София

Петя Петрова

 

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

Портфолио

Даниела Станева

 

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

Портфолио

Стела Бенова

 

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

Портфолио

Татяна Стоянова

 

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

 

 

 

 

Портфолио

Диана Йорданова

 

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

 

Портфолио

Татяна Маринова

 

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

 

Портфолио

Нина Стефанова

 

 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

 

Портфолио

Екатерина Пронина

 

 

 

Учител в ГЦОУД

 

 

Петя Златева

 

 

 

Учител в ГЦОУД

 

 

 

 

Портфолио

Незиде Исмаилова

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

Портфолио

Росица Василева

 

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

 

Портфолио

Десислава Върбанова

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 Портфолио

Вера Димитрова

Учител в ГЦОУД

 

 

 

Мими Русчуклиева

 

 

 

Учител в ГЦОУД

 

 

 

 

Портфолио

Огнян Джоричев

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

  Български език и литература

ПКС III - ДПКУ Варна

Венета Станкулова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Български език и литература

Портфолио

Цветелина Цветанова-Цанева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Български език и литература

 

 

ПКС IV - ДПКУ Варна

д-р Марияна Георгиева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Български език и литература

 

 

ПКС I - ДИУУ София

Гинка Кръстева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Български език и литература

 

 

ПКС II - ДПКУ Варна

Румяна Сидерова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Български език и литература

 

 

ПКС IV - ШУ Шумен

Анелия Серафимова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

Раиса Петкова

 

 

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

Юлияна Иванова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

Портфолио

Анна Цветкова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Немски език

 - 

Ирина Няголова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

Нели Праматарова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

Портфолио

Звезделина Рангелова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

Албена Николова

 

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 

Немски език

 

 

 

Петя Великова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

Есим Яхя-Юсеин

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Немски език

Илка Иванова

 Старши учител учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Немски език

 - 

Николай Маринов

 

 

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Английски език

 

 

-

 

Бабек Раифов

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Английски език

 

 

ПКС IV - ДПКУ Варна

Даниела Григорова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Английски език

ПКС V - ДИУУ София

Емилия Георгиева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Английски език

 

 

Веселка Симеонова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Английски език

 

 

ПКС IV - ШУ Шумен

Александър Колев

 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Английски език

 

Даниела Симеонова

 

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 

Английски език

 

 

 

Портфолио

Даринка Русева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Математика и информационни технологии

 

 

Портфолио

Гергана Кръстева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Математика и физика

 

 

ПКС V - ШУ Шумен

Гинка Мартева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Математика

 

 

Христина Симеонова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Математика

Портфолио

Соня Белчева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Математика и информационни технологии

ПКС V - ДИУУ София

Виолета Христова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Математика

 

 

ПКС III - ДИУУ София

Пенка Тончева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Математика,  информатика и инф. технологии

ПКС IV - ДИУУ София

инж. Милена Николова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 Информатика и информационни технологии

 

 

Портфолио

 

инж. Елена Петрова-Токова

 

 Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" 

 

Информационни технологии

 

Портфолио

 

Юлияна Митева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

История и цивилизации

 

 

Портфолио

Николай Чакъров

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

История и цивилизации

 

 

Портфолио

Сияна Мандажиева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Обществени науки

 

 

Портфолио

д-р Наталия Иванова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

География и икономика

 

 

Портфолио

Милка Митева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Химия и опазване на околната среда

 

 

ПКС III - ДИУУ София

Катя Паскалева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Биология и здравно образование

 Портфолио

Айгюл Ахмед

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Биология и здравно образование

 Портфолио

Цецка Маркова-Енчева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 География и икономика; Музика

Портфолио

Албена Попова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Музика

 

 

Портфолио

Галина Панова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Изобразително изкуство

 Портфолио

Донка Варамезова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 Изобразително изкуство

 

 

Портфолио

Евлоги Димитров

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Технологии

 

 

Портфолио

Мариета Коева

 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Физическо възпитание и спорт

Портфолио

Бисер Мандажиев

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Физическо възпитание и спорт

 

 

Портфолио

Венцислав Колев

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Физическо възпитание и спорт

 - 

Явор Христов

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Физическо възпитание и спорт

-

 

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България