Име и фамилия

Длъжност

Учебен предмет

Професионално-квалификационна степен

Искра Иванова

 

 

Директор

 

 

Български език и литература

 

 

ПКС III

 

Мариета Йорданова

Заместник-директор, административно-стопанска дейност

   

Пепа Балкова

 

 

Заместник-директор, учебна дейност

 

 

Немски език

 

 

 ПКС V

Теодора Иванова

 

 

Заместник-директор, учебна дейност

 

 

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

ПКС II - ДИУУ София