СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Ръководство

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Име и фамилия

Длъжност

Учебен предмет

Професионално-квалификационна степен

Искра Иванова

 

 

Директор

 

 

Български език и литература

 

 

ПКС IV - ШУ Шумен

 

Мариета Йорданова

Заместник-директор, административно-стопанска дейност

   

Пепа Балкова

 

 

Заместник-директор, учебна дейност

 

 

Немски език

 

Теодора Иванова

 

 

Заместник-директор, учебна дейност

 

 

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

ПКС II - ДИУУ София

 

Посетители

В момента има 68  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България