Име и фамилия

Длъжност

Петя Джилизова

 Главен счетоводител

Теменуга Даневска

 

 

 

Библиотекар

Светлана Василева

 Домакин

Юлиянка Маркова

 Касиер, счетоводство и служител човешки ресурси

Людмила Спасова

 

 

 

Завеждащ административна служба

Станимира Георгиева

Технически изпълнител

Невин Чолак

Администратор бази данни