СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Непедагогически персонал

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Име и фамилия

Длъжност

Петя Джилизова

 Главен счетоводител

Теменуга Даневска

 

 

 

Библиотекар

Светлана Василева

 Домакин

Юлиянка Маркова

 Касиер, счетоводство и служител човешки ресурси

Людмила Спасова

 

 

 

Завеждащ административна служба

Станимира Георгиева

Технически изпълнител

Посетители

В момента има 40  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България