СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - СУПНЕ „Фридрих Шилер“ посрещна гости от Велинград и Смолян за обмен на иновации

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

На 18.11.2019 г. група ученици и учители от Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград, и от Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Смолян, посетиха русенското иновативно средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“. Визитата се осъществи по Национална програма „Иновации в действие“ и имаше за цел взаимен обмен на добри практики в образователните институции. От учебната 2018-2019 г. СУПНЕ „Фридрих Шилер“ е включено в списъка на иновативните училища в страната и в рамките на четири години ще работи по проект „ Комуникативност, креативност, качество в учебния процес – гаранция за успешна реализация в живота“, насочен към използване на нови методи в обучението по немски и английски език.
На срещата училището домакин представи иновативни модели на работа в чуждоезиковото обучение чрез провеждане на три открити уроци по немски език във II и в IX клас при преподавателите Стела Бенова и Албена Николова и по английски език в Х клас при преподавателя Александър Колев. След това беше проведена кръгла маса за обсъждане на наблюдаваните уроци и обмен на информация по въпроси от взаимен интерес. Гостите разгледаха училището и се запознаха с нетрадиционния модел на обучение по чужди езици.
Презентация, свързана с успехите на учениците и учителите ог СУПНЕ „Фридрих Шилер“и най-вълнуващите моменти от училищния живот, беше прекрасен завършек на срещата, от която всички участници си тръгнаха обогатени и с усещането за приятелство.

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език