СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Учители и ученици от СУПНЕ „Фр. Шилер” – Русе участваха в мобилност по Национална програма „Иновации в действие"

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

На 20, 21 и 22 октомври 2019 г. Пепа Балкова - ЗДУД, Ивелина Димитрова – психолог, Елена Петрова-Токова – ст. учител по информационни технологии, Диана Димитрова – учител по немски език, Стела Бенова – ст. учител начален етап и Петя Георгиева – ст. учител начален етап, както и ученичките Йоана и Теодора-Софи от IX A клас посетиха Иновативно средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в град Велинград в рамките на дейности по НП „Иновации в действие”.
Идеята на посещението бе обмяна на опит между учители и ученици, с цел повишаване мотивацията и интереса на учениците към ученето, както и разширяване светогледа на учителите.
Партньорите по проекта показаха първи стъпки към бъдещето и споделиха добри иновативни практики. Част от реализираните дейности са театър на немски, английски и руски език, клуб на оратора, реализиране на доброволчески инициативи, кадровото подсигуряване, подновяване и подмладяване на педагогическия състав, осъвременяване на учебната база. Силно впечатление направиха изградените в двора на училището класна стая и читалня, в строеж е и изследователска лаборатория на открито. Работи се и по модернизиране на спортната база.
Велинградското училище бе домакин на първата мобилност по проекта. Следващата стъпка в партньорството между двете иновативни училища е посещение в Русе.

Посетители

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език