СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Иновативен урок по немски език

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

На 23.11.2018г., във връзка с утвърждаването на СУПНЕ "Фридрих Шилер" като иновативно училище, в VIII - Б клас се проведе открит урок по немски език на тема "Планове за ваканцията". В рамките на един учебен час учениците съумяха да съчетаят традиционните методи в обучението по немски език с иновативните - ролеви игри и работа по групи. Като краен продукт ще бъдат изработени плакати.
На урока присъстваха г-жа Искра Иванова - директор на СУПНЕ, г-жа Пепа Балкова - ЗДУД и учители.

Посетители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език