СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - СУПНЕ "Фридрих Шилер" стартира новата учебна година през септември 2018 г. като иновативно училище

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

От учебната 2018/2019 година СУПНЕ „Фридрих Шилер” се присъединява към иновативните училища в България. Това става възможно с взето решение на училищния педагогически съвет на свое заседание на 11 януари тази година, с което е одобрен разработеният от работна група педагогически специалисти - преподаватели по немски и английски език, проект за кандидатстване за иновативно училище. Проектът има одобрението на родителите в лицето на училищния Обществен съвет.
Според условията за кандидатстване иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.
Одобреният проект на СУПНЕ „Фридрих Шилер” от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката ще предлага на своите ученици иновации в следните области:
- използване на нови методи на преподаване по немски език в VIII клас и по английски език в IX клас;
- нова учебна програма и нови методи на преподаване по немски език в I клас.
Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование и Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Ръководството на училището благодари на работната група, разработила проекта за иновативно училище:

- Пепа Балкова, заместник-директор учебна дейност - гимназиален етап и чуждоезиково обучение;
- Петя Великова, старши учител по немски език;
- Нели Праматарова, старши учител по немски език;
- Даниела Симеонова, старши учител по английски език;
- Александър Колев, учител по английски език;
- Стела Бенова, старши учител по немски език в I-IV клас.

Да ни е честито, скъпи колеги, ученици и родители и да си пожелаем на добър час!

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България