СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - СУПНЕ "Фридрих Шилер" стартира новата учебна година през септември 2018 г. като иновативно училище

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

От учебната 2018/2019 година СУПНЕ „Фридрих Шилер” се присъединява към иновативните училища в България. Това става възможно с взето решение на училищния педагогически съвет на свое заседание на 11 януари тази година, с което е одобрен разработеният от работна група педагогически специалисти - преподаватели по немски и английски език, проект за кандидатстване за иновативно училище. Проектът има одобрението на родителите в лицето на училищния Обществен съвет.
Според условията за кандидатстване иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.
Одобреният проект на СУПНЕ „Фридрих Шилер” от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката ще предлага на своите ученици иновации в следните области:
- използване на нови методи на преподаване по немски език в VIII клас и по английски език в IX клас;
- нова учебна програма и нови методи на преподаване по немски език в I клас.
Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование и Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Ръководството на училището благодари на работната група, разработила проекта за иновативно училище:

- Пепа Балкова, заместник-директор учебна дейност - гимназиален етап и чуждоезиково обучение;
- Петя Великова, старши учител по немски език;
- Нели Праматарова, старши учител по немски език;
- Даниела Симеонова, старши учител по английски език;
- Александър Колев, учител по английски език;
- Стела Бенова, старши учител по немски език в I-IV клас.

Да ни е честито, скъпи колеги, ученици и родители и да си пожелаем на добър час!

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език