СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Първа среща по НП"Иновации в действие" в град Перник

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Първа среща по НП"Иновации в действие" в град Перник

Екип от Дойче шуле (Искра Иванова-директор, Пепа Балкова - ЗДУД, Нели Праматарова - ст. учител по немски език, Албена Николова - ст. учител по немски език, д-р Наталия Иванова - ст. учител по география и икономика Ралица Мирчева - ст. учител по български език и литература, Симона Минкова - ученичка в 11.Б клас и Вихра Македонска - ученичка от 10.В клас) участваха в първата среща по НП „Иновации в действие“, проведена в периода 13-16 април 2022 г. при домакинството на ГПЧЕ „Симеон Радев“ – гр. Перник, като иновативно училище. Партньори по тази национална програмата са още: ПГПЧЕ „Димитър Димов “ – гр. Плевен и Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик.

Целта на срещата беше обмен и популяризиране на иновативни практики, нововъведения и продукти. Бяха споделени разнообразни инструменти и работещи решения със силна практическа ориентация, които стимулират креативността и свободата в образователната система, с цел успешните практики да бъдат мултиплицирани със сериозен принос към компетентностния подход в образованието.

Екипът от нашето училище имаше възможността да наблюдава иновативни практики по френски език на тема "Фалшивите новини", по английски език - " Устно експозе по филм", както и урок на Кристина Плен - преподавател от Германия в DSD паралелките.

Учениците от ПГПЧЕ "Димитър Димов" - гр. Плевен представиха проектите „Парацетамолът – приятел или враг“ и „Имунитет назаем“, защитени на сесия на Ученически институт на БАН.

Иновациите в образованието не са непременно методи, подходи и решения, които се прилагат за първи път. Това са всички онези методи, подходи и решения, които дават по-високи резултати – при това не само образователни в тесния смисъл на думата, но и водещи до развитие на личността и изграждане на ключови умения, компетентности и ценностни нагласи.

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език