СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Мобилност по НП "Иновации в действие" в МГ "Акад. Кирил Попов", гр. Пловдив

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

От 28 до 30 юни 2021г. група от учители и ученици от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ръководена от директора г-жа Иванова, участваха във форум за иновации по модул 2 от НП „Иновации в действие“. На срещата учителите и учениците имаха възможност да обменят опит и идеи както с училището домакин, така и с представителите на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна с директор Деан Василев. Директорът на математическата гимназия г-жа Карапеева запозна гостите с идеята за изграждане на STEM център в училище и свързаните с него иновации, а учениците от гимназията представиха свои авторски проекти, завоювали международни награди -робот асистент за разпознаване на емоции и платформа за обработка на неструктурирана реч. Изнесени бяха открити уроци, споделени добри практики по немски език и информационни технологии, а вечерта на езиците беше посветена на темата на любовта. Петър Кънев и Мартин Филипов от 11.В клас от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ участваха в организираните от ученическия съвет състезания в реално време и се представиха достойно в историческия куиз. На 30 юни г-жа Искра Иванова, г-жа Раиса Петкова, г-жа Сияна Мандажиева, г-жа Емилия Георгиева, г-жа Ирина Няголова и г-жа Пепа Балкова взеха участие в дискусия за успехите и предизвикателствата на иновативните училища партньори по програмата.

Текст и снимки – Петър Кънев

 

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език