СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Бланки

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 Молби, заявления, удостоверения и служебни бележки

Удостоверение за дирекция "Социално подпомагане" - попълва се от родител, подава се на класния ръководител, който вписва страница и № от Книгата за подлежащи; денят за подаване на тези удостоверения от класния ръководител при техническия секретар е всеки понеделник; денят за получаване от класния ръководител на подписаните и подпечатани удостоверения от техническия секретар е сряда.

Заявление за записване в училището - попълва се от двамата родители и се носи лично на техническия изпълнител в училище.

Заявление за издаване на дубликат на документ

Уведомление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за цялата учебна година - попълва се от родители на ученици под 14 години.

Уведомление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за кратък срок през учебната година - попълва се от родители на ученици под 14 години

Уведомление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за кратък срок през учебната година- попълва се от ученици, навършили 14 години.

Уведомление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт за цялата учебна година - попълва се от ученици, навършили 14 години.

Заявление за отсъствия от група за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД) - попълва се от родител, когато детето е ангажирано с извънучилищна дейност в определени дни и часове от седмицата, съвпадащи със занятията в групата.

Служебна бележка да послужи пред различни институции - попълва се от родител, подава се на класния ръководител; денят за подаване на тези служебни бележки от класния ръководител при техническия секретар е всеки понеделник; денят за получаване от класния ръководител на подписаните и подпечатани служебни бележки от техническия секретар е сряда.

Молба до класен ръководител за освобождаване от учебни занятия по уважителни причини - попълва се от двамата родители

Посетители

В момента има 43  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език