СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Дойче шуле се включи в предизвикателството "Дебати за климата"

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Предизвикателство „Дебати за климата“ е международна младежка инициатива, която ще се проведе през 2021 г. в рамките на проект "Климат на промяна". Фондация "ЕкоОбщност" е българският партньор в проекта. Инициативата ще протече под формата на своеобразен турнир по дебатиране по зададени теми, свързани с изменението на климата и връзката му с глобални проблеми, като: човешки права, гражданско участие, опазване на околната среда, дискриминация, миграция и развитие, младежки политики и др.

Дебатите ще се проведат на две нива: национално, организирано в 13-те държави на участващите в инициативата партньори; и европейски финал в Брюксел, който ще се фокусира върху промените на климата и процесите на миграция, погледнати през настоящия икономически модел на развитие и консуматорския начин на живот.

Учениците Николета Христова, Никол Недялкова, Евгени Павлов, Евгени Караджов, Николай Иванов и Петър Кънев от 11 клас ще участват в структуриран дебат с аргументи „за“ и „против“ по зададена тема. Отборите ще разискват пред жури от съдии, като обосновават тезите си с данни и сведения от проучвания, доказателствени материали и подкрепящи документи.

На национално ниво в България дебатите ще се проведат в периода януари–юни 2021 г., на български език. Предвидени са предварителни онлайн или присъствени обучения за дебатьорите, както и предоставяне на материали за подготовка.

На финала ще бъде излъчен по един отбор във всяка от възрастовите категории за участие в международния дебат – двата отбора ще бъдат с умения за разговор на английски. Те ще представят страната в европейския финал през м. ноември 2021 г. в Брюксел, Белгия. Там ще се срещнат излъчените участници от дебатите, проведени във всички 13 държави – отново в 2 възрастови категории, при сформиране на смесени международни отбори.

Победители в европейския финал в Брюксел ще имат възможността да участват в 7-дневно посещение в 4 страни – Сенегал, Етиопия, Камбоджа, Гватемала – като младежки посланици и застъпници за „климат на промяна“. Пътуванията ще се проведат до април 2022 г., при наличие на безопасни здравнословни условия в международен план, като участниците ще преминат и предварителни подготвителни обучения.

Координатор на проекта е Сияна Мандажиева, ст.учител по обществени науки и гражданско образование. За координаторите също има обучение, което има за цел да изгради разбиране за процеса и умения за водене и обучаване на ученици за участие във формата за дебат на Exponi le tue idee.

 

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език