СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - "Човекът играе само там, където е човек в пълното значение на думата, и е изцяло човек там, където играе"

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Ученически дебати, посветени на 260 години от рождението на Фридрих Шилер под надслов "Човекът играе само там, където е човек в пълното значение на думата, и е изцяло човек там, където играе"

 

Проектът се реализира по програма "Знание и растеж", осъществявана от Фондация "Русе - град на свободния дух", с подкрепата на Фондация "Еконт".
Дейностите по проекта се провеждат от април 2019г. и ще продължат до м. ноември 2019г.
Партньори на нашето училище са ученици от ПМГ "Баба Тонка" с преподавател г-жа Миглена Дамянова - Радойска, АЕГ "Гео Милев" с преподавател г-жа Магдалена Миланова и ПГИУС "Елиас Канети" с преподавател г-жа Анна Гръкова - Стамболиева. Ръководител на проекта е Сияна Мандажиева, старши учител по обществени науки в СУПНЕ "Фридрих Шилер".
В дебатите се включват ученици от 9 кл. и 10 кл., разделени на отбори. Те ще участват във вътрешноучилищен кръг, който трябва да се проведе до края на м. октомври във всяко от училищата-партньори с избрани теми, предложени от учениците. Победителите от първия кръг ще се срещнат на финалните дебати в зала "Европа" на 12.11. 2019г. от 14.30ч. Те ще дебатират, разделени на два отбора по две от предварително поставените теми, които ще бъдат избрани от журито, състоящо се от по един представител от 12 клас на всички участващи училища. Председател на журито ще бъде г-жа Боряна Станчева, доктор във Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев". За нашето училище ще се състезават Венелина Соколова и Денислав Димитров от 9.А клас. Нека да им пожелаем успех и да ги подкрепим на финалния кръг!

Посетители

В момента има 37  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език