Име

Стела Петкова Бенова

Образование

Образователно-квалификационна степен

Висше

Магистър

Специалност

Специализация

Начална училищна педагогика  с чужд език – немски

 

 

Професионално-квалификационна степен

 

 

 

 

Педагог – начален учител

 

 

 

Допълнителни квалификации, специализации, участие в други организационни форми на обучение

2003г.  Тематичен курс: „Изучаване на немски като чужд език в началната училищна степен“ – ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДПКУ „Д-р Петър Берон“ -Варна

2006г.  Курс : „Базови и специфични компютърни умения“

2007- 2008г.  Курс на обучение по английски език – 1 и 2 модул

2008г.  Курс методика на обучението по БДП

2013г. Обучение по програма „ Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите“

2013г. Обучителен семинар за учители в 1. -4.клас на тема:  „Новият формат за външно оценяване в края на 4. клас“

2013г. Семинар за учители на тема: „Да прочетем заедно „Под игото“

2014г.  Двуседмична  хоспитация в начално училище „Мартин Лутер Кинг“ в Цвикау – Германия

2015г.   Едноседмичен курс  за повишаване на квалификацията за учители от България, Румъния и Молдова  по немски като чужд език в началното училище „ Лятна немска академия“  към Гьоте институт

2015г.   Квалификационен семинар: „Музиката в обучението на немски като чужд език“     

2017г.   Тематичен курс: „Реализация на професионалните умения на учителя в урока“                                                                                                                         

Общ трудов стаж към настоящата година

Педагогически трудов стаж към настоящата година

15 години

 14години

 

Заетост през настоящата учебна година:

 

Длъжност

Учебни предмети, класно ръководство и класове

 

 

 

Старши  учител в начален етап

 

Немски език – III – IV клас

 

Владеене на чужд език

според матрАицата за самооценка

 

  

Немски език – B2; Английски език – А2

Компютърни умения

според матрицата за самооценка

 

 

Самостоятелно владеене